Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och att du lämnar uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy.

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Anna och Pernilla i Finspång AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen paharet.se samt våra produkter och tjänster. Denna integritetspolicy gäller för alla som använder webbplatsen paharet.se och våra samarbetspartners produkter och tjänster. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enighet med lämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Anna och Pernilla i Finspång AB med organisationsnummer 556502-4782 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

SAMTYCKE

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Anna och Pernilla i Finspång AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Anna och Pernilla i Finspång AB. I sådant fall kommer Anna och Pernilla i Finspång AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

INTRESSEAVVÄGNING

Anna och Pernilla i Finspång kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Anna och Pernilla i Finspång AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter eller tjänster till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Anna och Pernilla i Finspång AB samlar in personuppgifter vid bokning på paharet.se, mail, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster och produkter.

HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, epost och postadress bevaras i vårt affärssystem.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Fullgöra förpliktelser gentemot kund. Förbättra kundupplevelsen. Tillhandahålla god service. Leverans av beställningar. Marknadsföring. Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav. Administration och förbättring av Anna och Pernilla i Finspång AB.

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Anna och Pernilla i Finspång sparar inte personuppgifter under en längre tid som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Anna och Pernilla i Finspång AB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Anna och Pernilla i Finspång AB:s räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Anna och Pernilla i Finspång AB för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt affärssystem.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Anna och Pernilla i Finspång AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos Anna och Pernilla i Finspång AB är skyldiga att följa Anna och Pernilla i Finspång AB:s regler för informations- och IT- säkerhet samt denna policy.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan efter skriftlig undertecknad ansökan till Anna och Pernilla i Finspång AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med en sådan behandling. Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter.

ÄNDRING I INTEGRITETSPOLICYN

Anna och Pernilla i Finspång förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn.

KONTAKTINFORMATION

Anna och Pernilla i Finspång AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@paharet.se eller På Håret, Kalkugnsvägen 4, 612 30 Finspång, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.
Uppdaterades 181025